Hoe gaat iPM in zijn werk?

iPM Partners komt met zijn zelf ontwikkelde methode om de prestaties van een organisatie te verbeteren. De naam van deze methode is iPM en staat voor integraal Performance Management. Hoe gaat deze methode in zijn werk? De consultant kijkt samen met het managementteam hoe de strategie van de organisatie kan worden omgezet in concrete doelen en resultaatindicatoren. Hierbij wordt uitgegaan van de klantketens, het geheel van wat de klant vraagt en wat de klant krijgt. De consultant helpt bij het opstellen van de veranderboodschap. Hoe gaan afdelingen en medewerkers in de organisatie beter samen werken waarbij verder wordt gekeken dan alleen maar het eigen doel van de afdeling. Essentieel is hierbij dat de bedrijfsstrategie helder is voor de medewerkers. Er zullen strategiekaarten worden gebruikt die per afdeling of medewerker aangeeft wat klantketens zijn, de veranderboodschap, de concrete doelen en de resultaatindicatoren. De medewerker zal de doelen zoveel mogelijk toepassen op de eigen werksituatie. Door de gesprekken die de medewerkers met elkaar hebben over de klantketens zullen uiteindelijk leiden tot een verbetercultuur. Je ziet van elkaar wat je bijdraagt en je leert van elkaar.

Van de top van de organisatie naar de werkvloer

De volgende stap die genomen moet worden bij performance management is de strategie koppelen aan de activiteiten op de werkvloer. Je krijgt daarbij een integratie tussen het performance management en het procesmanagement, en de iPM is geboren. Om het doorvoeren van de veranderingen tot een succes te maken zal de bedrijfsstrategie duidelijk gecommuniceerd moeten worden. Een hulpmiddel daarbij is de balanced scorecard. Deze maakt de strategie duidelijk aan de hand van doelen en geeft aan wat de relatie is tussen die doelen. Dit gebeurt in eerste instantie op het hoogste management niveau binnen de organisatie. Wanneer dit eenmaal is gerealiseerd is de volgende stap om de strategie verder te verspreiden binnen de organisatie, oftewel naar de werkvloer te brengen.…