Het nakomen van financiële afspraken regelt het incassobureau Eindhoven

Bij het beheren van debiteuren en het nakomen van financiële afspraken, kan het zijn dat een incassobureau nodig is. Het incassobureau Eindhoven van BMK is gedreven om jouw hierbij te helpen. Het niet nakomen van financiële zakelijke afspraken kan een doorn in het oog zijn van iedere ondernemer. Als je zelf alle betalingen nakomt hoop je nooit in aanraking te komen met een incassobureau, maar het kan ook nodig zijn omdat jouw debiteren financiële zakelijke afspraken niet nakomen.

Iedere ondernemer moet krijgen waar hij recht op heeft

Als er financiële zakelijk afspraken worden gemaakt is het rechtvaardig dat iedere ondernemer recht heeft op het nakomen van deze afspraken. Het is moeilijk om partijen die jij misschien nog nodig hebt in de toekomst te wijzen op het niet nakomen van deze afspraken. Het incassobureau Eindhoven kan jou daarbij helpen. De jarenlange ervaring en kennis zorgt ervoor dat het incassobureau precies weet wat te doen in zo’n situatie. Ze zullen jou daarbij helpen en staan ervoor dat jij weer gelukkig wordt in deze situatie. De specialisten hebben hetzelfde doel voor ogen als jou en dat is fijn in een dergelijke situatie.

Preventie voorkomt incasso, toch is het soms nodig

Bij het opstellen van een debiteurenbeleid is het belangrijk om een strak beleid aan te houden en dit ook duidelijk te communiceren met de debiteuren. Het debiteurenbeheer kun je uitbesteden en dan zal je hier samen met specialisten naar kijken. De preventie is altijd beter dan incasso en goede preventie voorkomt vaak een incasso. Toch is het daadwerkelijk af en toe nodig en trek dan vooral aan de bel bij een incassobureau. Een incassobureau kan jou helpen om een debiteuren ervan bewust te maken dat de betalingstermijn verstreken is en daar consequenties aan hangen.…

Maak korte metten met wanbetalers

Helaas is het zo dat er in elk bedrijf waar geld wordt verdiend sprake is van wanbetalers. Dit zijn klanten die niet op tijd of niet volledig hun rekening voldoen. Een klein aantal wanbetalers is normaal en makkelijk te managen. Loopt het aantal achterstallige betalingen echter uit de hand, dan kan dit een bedrijf in financiële problemen brengen. Het is dus zaak dat je het aantal wanbetalers in jouw bedrijf altijd minimaal houdt en experts zoals BMK debiteurenbeheer kunnen je hierbij helpen.

De reden waarom klanten niet betalen

Er zijn verscheidene redenen waarom het kan zijn dat een klant niet op tijd de rekening voldoet. Vaak is er sprake van een misverstand en zal de klant snel betalen als je hem of haar hierop wijst. In andere gevallen kan het probleem bij jou liggen. Het is begrijpelijk dat een klant twijfelt om een onbegrijpelijke of incomplete factuur te betalen. Het moet in de factuur direct duidelijk zijn waar de klant precies voor betaalt. Ook is het mogelijk dat de betaalmethode die je aanbiedt omslachtig is. Het gebeurt dan vaak dat iemand de factuur weglegt om er later goed naar te kijken en deze vervolgens vergeet. Door een dialoog aan te gaan met deze wanbetalers kun je allereerst je eigen procedure stroomlijnen.

Debiteurenbeheer uitbesteden

De achterstallige betalingen die vervolgens overblijven zijn bewust niet voldaan en het is essentieel dat deze lijst zo klein mogelijk blijft. Je kunt overwegen deze taak uit te besteden aan een professioneel bedrijf. Deze zullen contact opnemen met de desbetreffende klanten, hen met regelmaat tot betaling aanmanen, tijdig overgaan op bepaalde legale stappen en in het uiterste geval helpen met het sturen van een deurwaarder. Voor een relatief lage prijs wordt dan een gestructureerde procedure gehanteerd, blijft het aantal wanbetalers minimaal en kun jij met een gerust hart verder gaan met je dagelijkse werkzaamheden.…